Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 8

Lượt truy cập: 196028

HỘI ĐỒNG GIA TỘC THÔNG BÁO TIN BUỒN
15-06-2017
                                                         TIN BUỒN
 
                 HỘI ĐỒNG GIA TỘC  NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                                         BÁO TIN
 
Bà: NGUYỄN THỊ DIỄM
Thuộc: Nhánh 4B, Phái: 2
Sinh: 1979
Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Thường trú:   Tổ 8 – Thôn 6,  xã Hương An, tỉnh Quảng Nam  
Là con dâu của gia tộc, sau một thời gian lâm bệnh nặng bà đã được bác sĩ và gia
đình tận tình cứu chữa nhưng cơn bệnh hiểm nghèo, bà đã từ trần vào 7 giờ ngày
14 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 20 tháng 5 năm Đinh Dậu)
Hưởng dương : 39 tuổi.
Linh cửu của Bà hiện ở:Tổ 8,Thôn 6, xã Hương An, tỉnh Quảng Nam 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
Khâm liệm:  20 giờ 00 ngày14 tháng 6 năm 2017
                       ( nhằm ngày20 tháng5  năm Đinh Dậu )         
Thành phục: 21 giờ 00ngày14 tháng 6 năm 2017
                       ( nhằm ngày20 tháng 5 năm Đinh Dậu )         
Lễ viếng:      21 giờ 30ngày14 tháng 6 năm 2017
                       ( nhằm ngày20 tháng 5 năm Đinh Dậu )
                       
Lễ truy điệu: 13giờ 30 phút ngày16 tháng 6 năm 2017
                       ( nhằm ngày22 tháng 5 năm Đinh Dậu )         
 
Động quan: 16giờ  00phút ngày16 tháng 6 năm 2017
                       ( nhằm ngày22 tháng 5 năm Đinh Dậu )         
An số             17giờ  phút ngày16 tháng 6 năm 2017
                       ( nhằm ngày22 tháng 5 năm Đinh Dậu )         
                                   
                                   
Tại :             Nghĩa trang gia đình : Gò Hiếu – Núi Quế
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC BÁO TIN BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CON GIA TỘC
NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC .
   Hãy đốt một nén hương lòng để vĩnh biệt người con gia tộc ra đi về cõi vĩnh hằng .
                                        
                                                          TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC
                                                                    Chủ tịch
                                                           Nguyễn Văn Ngọc