Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 6

Lượt truy cập: 299269

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NĂM 2016
27-07-2016
TỘC NGUYỄN VĂN – HƯƠNG LỘC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI KHUYẾN HỌC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       =========##=========                                                    ==========##==========
                                                                                                                              Quế Sơn ngày 16/6/2016

                                                                         THÔNG BÁO

                                                Về việc khen thưởng năm học 2015-2016 

Kính gởi:
Con cháu gia tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc.
Hội khuyến học gia tộc kính thông báo một số nội dung như sau:

I. Kế hoạch khen thưởng
    Theo kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học về khen thưởng của Hội vào dịp hè năm học 2016. Nay ban thường
trực Hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể con cháu trong gia tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc lập danh sách khen
thưởng cá nhân trong gia tộc (theo mẫu bên dưới)
    1. Đối tượng được khen :
     Học sinh phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12 gồm:
        - Có thành tích học tập từ tiên tiến và giỏi .
        - Các thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên.
     Tốt nghiệp THPT
     Sau phổ thông
     Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp trở lên ở các năm nhưng chưa được khen  thưởng
+ Người nhận : Nguyễn Văn Ngọc Lưu  hoặc Nguyễn  Văn Tiến Hùng
+ Ngày nộp chậm nhất: 31/7/2016
( Hình thức gởi bằng văn bản hoặc qua địa chỉ mail: tienhungnvc@gmail.com
     2. Thời gian tổ chức phát thưởng:
Dự kiến tổ chức phát thưởng vào 8 giờ ngày 7/8/2016 (Chủ nhật)
(nhằm ngày mồng 5 tháng 7 năm Bính Thân )   
 Vậy BCH Hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể con cháu gia tộc và kính mời về dự buổi phát thưởng
tại nhà thờ gia tộc .
                                                                                      Thông báo nầy thay cho giấy mời
   
                                                                                                           TM BCH
                                                                                                                CT
                                                                                                  Nguyễn Văn Tiến Hùng

II. Mẫu tổng hợp danh sách khen thưởng:

Phái   nhánh :  
TT    HỌ VÀ TÊN
(  Chữ in hoa )
Lớp Trường Kết quả học tập Thành tích khác Ghi chú ( con ông)
1  Nguyễn Văn A  1  Quế Phú  HS giỏi    Con chú Nguyễn B
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18