Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 7

Lượt truy cập: 299320

THƯ MỜI CỦA HỘI KHUYẾN HỌC
02-07-2015
                                                                               THƯ MỜI
                                         KÍNH GỞI CON CHÁU TỘC NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                                          Thân gởi :Những người con của gia tộc
   
   Hội khuyến học Tộc Nguyễn văn Làng Hương Lộc của chúng ta hình thành vào ngày 15 tháng 8
năm 1995 đến nay tròn 20 năm.
  Hai mươi năm qua là chặng đường rất đổi tự hào và cũng lắm gian nan vất vả của đại gia đình
giòng tộc Nguyễn văn Hương Lộc từ những buổi đầu sơ khai cho đến hôm nay.
  Hai mươi năm qua, trong gia tộc chúng ta có biết bao nhiêu thế hệ  người con gia tộc đã trưởng
thành và Hội khuyến học đã cùng đồng hành về tinh thần lẫn vật chất, đó hành trang quý giá để con
cháu chúng ta bước vào đời.
  Nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập Hội. Lễ kỷ niệm sẽ tổ chức vào lúc:
                      8 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2015 tại nhà thờ gia tộc.
  Để có kinh phí và điều kiện tổ chức, hội khuyến học tộc viết thư nầy gởi đến các con cháu trong
toàn tộc, bằng tình cảm và trách nhiệm, bằng tinh thần lẫn vật chất hãy hướng về giòng tộc, về
Hội khuyến học để cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương – đoàn kết và khuyến học, khuyến tài
  Sự đóng góp và có mặt của con cháu trong gia tộc thể hiện được đạo lý ″uống nước nhớ nguồn″.
Ban chấp Hội khuyến học tin tưởng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp từ những tấm lòng nói trên .
                                                                                                                                              TM BCH
                                                                                                                                                   CT
                                                                                                              Nguyễn Văn Tiến Hùng     

                          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                Chương trình  kỷ niệm
     
                                    1-  Tuyên bố lý do
                                    2-  Giới thiệu đại biểu
                                    3-  Tổng kết 20 năm hoạt động
                                    4-   Phát biểu Ông  Nguyễn Ngọc: Nguyên chủ tịch Hội khuyến học .
                                    5-   Phát biểu của Ông  Nguyễn Văn Phúc :Tộc trưởng .
                                    6-   Phát biểu của đại biểu
                                    7-   Mạn đàm
                                              a-  Phát biểu của một người con tiêu biểu của gia tộc trưởng thành trong giai đoạn 1995-2015
                                              b- Phát biểu của một gia đình tiêu biểu của gia tộc
                                              c- Phát biểu của con cháu gia tộc .
                                    8-    Phát thưởng  năm học 2014-2015
                                    9-    Liên hoan gặp mặt .             
 
                       Ghi chú
     Để tiện cho công tác tổ chức ,mọi sự đóng góp xin gửi về trước   
    ngày 1 tháng 8 năm 2015 cho :
       * Nguyễn Văn Phúc ( Tộc trưởng )
          SĐT  :01237 689 545
       *Nguyễn Văn Tiến Hùng (CT Hội )   SĐT: 0935 512 797
              Số tài khoản :0103742315- Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Thăng Bình –Quảng Nam
      *Nguyễn Văn Ngọc Anh (PCT Hội )
               SĐT : 0973 321 404