Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 8

Lượt truy cập: 299291

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỘI DÂU TỔ CHỨC HỌP MẶT ĐẦU NĂM
18-02-2015
TỘC NGUYỄN VĂN -HƯƠNG LỘC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HỘI DÂU                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           ====& &======                                         ==========& &=========
 
 
                                                     THÔNG BÁO
     
Được sự đồng ý của Hội đồng gia tộc NguyễnVăn – Hương Lộc. Theo thống nhất của
tất cả các nàng dâu của tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc về tổ chức họp mặt hàng năm.
Ban chấp hành Hội dâu tổ chức buổi họp mặt các nàng dâu của gia tộc:
 Địa điểm: Từ đường gia tộc Nguyễn Văn -Hương Lộc (Thôn 6, xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam)
 Thời gian: Lúc 9 giờ 00 ngày 24 tháng 2 năm 2015( Nhằm ngày mồng 6 tháng giêng năm Ất Mùi)
 Vậy Ban chấp hành Hội dâu xin thông báo đến toàn thể các nàng dâu đang sinh sống ở mọi miền,
về dự họp mặt đông đủ đúng giờ để buổi gặp mặt thành công .
  Ban chấp hành Hội dâu chân thành mời toàn thể các bác , chú, anh là con trai gia tộc và các cô
con gái của gia tộc về dự họp mặt cùng với các nàng dâu để buổi họp mặt đầu năm tràn đầy niềm vui
và đầm ấm của tình gia tộc.
                                                                
                                                                                                                            TM BCH
                                                                                                             Hội trưởng
 
                                                                                                      Nguyễn Thị Bênh