Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 4

Lượt truy cập: 195995

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHEN THƯƠNG ĐÂU NĂM 2015
18-02-2015
TỘC NGUYỄN VĂN –HƯƠNG LỘC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI KHUYẾN HỌC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       =======##=========                                          ==========##==========
                                                                                                                      Quế Sơn ngày 14/2/2015
 
                                                                                       THÔNG BÁO
                                                            ( Về việc khen thưởng nhân dịp tết Ất Mùi )
 
Theo kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học về khen thưởng của Hội vào dịp đầu xuân Ất Mùi. Theo
tinh thần cuộc họp Ban chấp hành Hội khuyến học ngày 8/2/2015
Nay ban thường trực Hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể gia tộc về  lể khen thưởng như sau :
- Thời gian: Lúc 8 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2015( Nhằm ngày mồng 1 tết Ất Mùi )
- Địa điểm: Từ đường gia tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc ( Thôn 6 xã Hương An ; Quế Sơn , Quảng Nam )
- Đối tượng được khen: Đổ vào các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trong năm học 2014-2015.
 
   
                                                                           Danh sách cá nhân được khen thưởng
TT HỌ VÀ TÊN Phái  Nhánh Đổ vào Ghi chú
( con …)
1 Nguyễn Văn Trung Nam 2 4b ĐH Bách khoa – TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quảng
2  Nguyễn Văn Hoàng Luân 2 4a Trung cấp Nông –Lâm . Tam kỳ Nguyễn Văn Trưởng
3 Nguyễn Văn Đạt 2 1 Cao đẳng công nghệ  Đà Nẵng Nguyễn Văn Chín
4 Nguyễn Văn Minh 2 3 ĐH Cảnh sát – Hà Nội Nguyễn Văn Ánh
 
Nay Ban thường trực Hội khuyến học thông báo đến toàn thể người con gia tộc về tại từ đường gia tộc để dâng lên các bậc
tổ tiên nén nhang đầu năm và dự lể khen thưởng trên. Rất mong sự có mặt đông đủ của toàn gia tộc .
                                                                                                                                                          TM BCH
                                                                                                                                                               CT
 
                                                                                                                                  Nguyễn Tiến Hùng