Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 7

Lượt truy cập: 196003

THÔNG BÁO THỜI GIAN TRAO QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN
31-12-2014
TỘC NGUYỄN VĂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HƯƠNG LỘC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  =======& &=====                               ==========& &=========
                                                               Hương An, ngày 24 tháng 12 năm 2014
 
                                                                                          THÔNG BÁO
Theo tinh thần nội dung cuộc họp Hội đồng gia tộc ngày 23/12/2014(nhằm ngày 2/11/2014(Giáp Ngọ ).
Nay hội đồng gia tộc xin thông báo về các sự kiện sau:
   I-Lễ giao bò
Được sự thống nhất của hội đồng gia tộc Nguyễn Văn –làng Hương Lộc. Được sự hổ trợ về tài chính của
cháu Nguyễn Văn Xinh thuộc nhánh 4B, chi1,phái 2.   
Để góp phần cải thiện cuộc sống, hội đồng gia tộc tổ chức trao tặng bò cho các gia đình còn khó khăn trong.
Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút – Ngày 27 tháng 12 năm 2014
( Nhằm 6 tháng 11 năm 2014 ).
Địa điểm: Từ đường gia tộc Nguyễn Văn – Làng Hương Lộc (Thôn 6-Xã Hương An)
Hội đồng gia tộc Nguyễn Văn – Làng  Hương Lộc thông báo cho toàn gia tộc được biết và đến dự buổi lễ trao
bò trên.
   II-Tổ mộ
Theo truyền thống gia tộc nhằm ngày mồng 2 tháng chạp hằng năm là ngày chạp mã của Tộc.
Vậy hội đồng gia tộc thông báo cho toàn thể những người con gia tộc vào lúc 9 giờ 30 ngày mồng 2 tháng chạp
năm Gíap Ngọ về tại Từ đường gia tộc để dự lễ dâng hương để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã xây dựng gia tộc
ta như ngày hôm nay.     
                                   
                                                                                                                                 TM Hội đồng gia tộc
                                                                                                                                         Tộc trưởng
                                                          
                                                                                                                                   Nguyễn Văn Phúc