Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 3

Lượt truy cập: 299265

THÔNG BÁO KHEN THƯỞNG NĂM 2014
15-07-2014
TỘC NGUYỄN VĂN – HƯƠNG LỘC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              HỘI KHUYẾN HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
============& &============                     =========& &===========
Sô : 04/ TBKH                                                                Hương An  ngày 15 tháng 7 năm 2014
 
                                                                                             THÔNG BÁO
                                                                           ( V/v khen thưởng năm học 2013-2014)
 
 
Theo kế hoạch của Hội khuyến học về công tác khen thưởng con gia tộc có thành tích tốt trong học tập và rèn
luyện trong năm học 2013-2014.
Theo nội dung họp BCH Hội khuyến học ngày 12/7/2014.
Nay Ban thường trực Hội khuyến học xin thông báo kế hoạch phát thưởng của Hội khuyến học tộc Nguyễn Văn
Hương Lộc như sau:
I –LẬP DANH SÁCH
Các thành viên của BCH Hội khuyến học tổng hợp danh sách con, cháu của phái, chi,  nhánh mà mình phụ trách
có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong năm học 2013-2014 gởi về BCH trước ngày 20/7/2014 để tổng hợp  
Ghi chú:  Khi lấy danh sách về thành tích khác gồm:
-         Thi đạt giải các loại ở các cấp từ cấp trường đến Quốc gia.
-          Đổ Tú tài
-         Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp các năm  chưa khen thưởng .
 Danh sách các phái, chi, nhánh lập và nộp về cho chú NGUYỄN VĂN LƯU hoặc chú NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG 
( SĐT: 0935 512797)
II- KẾ HOẠCH PHÁT THƯỞNG
Lễ phát thưởng tại Từ đường tộc lúc 8 giờ ngày 3/8/2014(  nhằm 8/7/Gíap Ngọ  )
Nay BCH Hội khuyến học thông báo cho toàn thể những người con của gia tộc về dự.
Sự hiện diện những người con trong gia tộc là nguồn động viên lớn cho phong trào  
khuyến học của tộc họ .
                                                                                                     ( Thông báo này thay cho giấy mời )
                                                                                                                              TMBCH
                                                                                                                                 CT
                                                                                                                             (đã ký )
                                                                                                           NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG