Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 3

Lượt truy cập: 299266

THÔNG BÁO TIN BUỒN
08-07-2014
                                                                                   TIN BUỒN
 
                                          HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                                                                    BÁO TIN
 
 Chú:  NGUYỄN VĂN NAM
 Thuộc:  Phái 2 – Chi 1 – Nhánh 4a. Tộc Nguyễn Văn làng Hương Lộc
 Sinh năm : 1968
 Là con trai của gia tộc, sau một thời gian lâm bịnh nặng chú đã được Bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa,
 nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo, chú từ trần vào lúc 21 giờ 30, ngày 6, tháng 7, năm 2014 (nhằm ngày 10
 tháng 6 năm Giáp Ngọ ).
 Hưởng dương : 47 tuổi
 Linh cửu của chú được để tại: Tư gia (thôn 6, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam )
 
                                                              CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
 
Lễ nhập quan : 6 giờ  ngày 7 tháng 7 năm 2014( ngày  11 tháng sáu năm Giáp Ngọ)
Lễ thành phục : 9 giờ  ngày 8tháng 7 năm 2014( ngày12 tháng sáu nămGiáp Ngọ )
Lễ viếng : 10 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2014( ngày12tháng sáu nămGiáp Ngọ )
Động quan :15 giờ 00 ngày 10 tháng 7 năm 2014( ngày14 tháng sáu năm Giáp Ngọ)
An số : 16 giờ 00  ngày 10 tháng 7 năm 2014( ngày14 tháng sáu nămGiáp Ngọ ) .
Tại : Nghĩa trang gia tộc  ( Bàu Đáng  )
 
 HỘI ĐỒNG GIA TỘC BÁO TIN BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CON GIA TỘC NGUYỄN VĂN –
 LÀNG HƯƠNG LỘC
   Hãy đốt một nén hương lòng để vĩnh biệt người con gia tộc ra đi về cõi vĩnh hằng .
                                        
                                                                                                  TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC
                                                                                                           Tộc trưởng
                                                                                                   Nguyễn Văn Phúc