Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 5

Lượt truy cập: 299282

DANH SÁCH ỦNG HỘ NÂNG CẤP TỪ ĐƯỜNG
02-07-2014
                                               DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ
                                    NÂNG CẤP  TỪ ĐƯỜNG TỘC  NGUYỄN VĂN HƯƠNG LỘC
 
TT Họ và Tên Phái Chi Nhánh Số tiền Ghi chú
1 Ng Văn Ngọc Anh 2 1 4b 10 000 000đ  
2 Ng Văn Xinh 2 1 4b 5 000 000đ  
3 Ng Văn Phúc 1     3 000 000 đ  
4 Ng Văn Sum 2 1 4a 2 000 000 đ  
5 Ng Văn Anh 2 1 4a 500  000đ