Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 7

Lượt truy cập: 299289

THƯ KÊU GỌI
02-07-2014
Tộc: Nguyễn Văn Hương Lộc  
                                                                Thư kêu gọi!!!
     Sau nhiều năm vận động, với sự chung lưng góp sức của toàn bộ con cháu trong gia tộc. Tộc Nguyễn Văn chúng ta đã xây
dựng được ngôi Từ đường khang trang bề thế, thật đáng tự hào.Tuy nhiên trong nhiều năm qua theo dòng chảy của thời gian,
một số hạng mục công trình bị xuống cấp hoặc chưa được xây dựng để đáp ứng ngang tầm với ngôi Từ đường của chúng ta,
nên mỗi lần về tham dự lễ viếng hương Giỗ chạp trong mỗi chúng ta ai cũng chạnh lòng.
     Để thực hiện sự mong muốn trên trong thời gian qua Hội đồng gia tộc  quyết định từng bước  xây dựng một số hạng mục như sau:
              1.     Bức bình phong ở trước sân.
              2.     Đắp cặp Lân (hai bên) trước nhà thờ.
              3.     Sửa chữa lại khu nhà trù bị mưa dột. Đồng thời dự định nâng cấp lại mặt sân, xây dựng khu tường rào, xây dựng khu cổng ngõ …
để ngôi Từ đường của chúng ta ngoài sự thẫm mỹ của nhãn quan còn được bảo vệ vững chắc hơn. Tuy nhiên để hoàn thành những hạng
mục trên thật là khó vì hiện nay ngân quĩ của Tộc ta gần như trống rỗng.
     Nên qua bức tâm thư này, thay mặt Hội đồng gia tộc, tôi xin kêu gọi tất cả con cháu bất kể đang sinh sống ở nơi nào, dù gần gũi hay xa xôi,
dù ở trong hay ngoài nước  không phân biệt thế hệ, giai cấp nếu mang trong lòng giọt máu của Tộc Nguyễn Văn làng Hương lộc thì hãy thể hiện
cụ thể bằng tinh thần và vật chất để cho ý nguyện của đại đồng Tộc ta được thực hiện tốt đẹp.
     Mọi sự đóng góp của con cháu sẽ được Đại đồng Tộc ta ghi  nhận và ghi danh vào trang website của Tộc Nguyễn Văn làng Hương Lộc .
     Thay mặt Hội đồng gia Tộc tôi xin chúc mọi gia quyến trong tộc ta sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.                                      
                                                                                                                    Hương An, ngày 01/7/2014                              
                                                                                                                                Tộc trưởng       
                                                                                                                            Nguyễn Văn Phúc