Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 5

Lượt truy cập: 299297

THÔNG BÁO TIN BUỒN
06-03-2014
                                TIN BUỒN
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC  NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                            BÁO TIN
 
 Anh  : NGUYỄN VĂN LỊCH ( Thường gọi Anh Lượm  )    
 Thuộc  Phái 2 – Chi 1 – Nhánh 5
 Sinh  : 1959. Kỷ Hợi 
Con trai của gia tộc, sau một thời gian lâm bịnh nặng đã được Bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng cơn bệnh quá hiểm nghèo anh từ trần vào lúc 19 giờ 20 ngày 4 tháng 3 năm 2014( ngày  4 tháng hai năm Giáp Ngọ ) hưởng dương 56 tuổi . Linh cửu anh để tại : Tư gia của anh (thôn 6, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam )
                              CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG      
 
Lễ nhập quan : 6 giờ  ngày 6 tháng 3 năm 2014( ngày  6 tháng hai năm Giáp Ngọ ).
Lễ thành phục :7giờ  ngày 6tháng 3 năm 2014( ngày6 tháng hai nămGiáp Ngọ ).
Lễ viếng : 8 giờ ngày 6tháng 3 năm 2014( ngày6 tháng hai nămGiáp Ngọ ).
Động quan : 7 giờ 30 ngày 8tháng 3 năm 2014( ngày8 tháng hai năm Giáp Ngọ ) .
An số : 9giờ 00  ngày 8 tháng3 năm 2014( ngày8 tháng hai nămGiáp Ngọ ) .
 
 Tại : Nghĩa trang Gia tộc ( Bàu Đáng )
 
 HỘI ĐỒNG GIA TỘC BÁO TIN BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CON GIA TỘC NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
   Hãy đốt một nén hương lòng để vĩnh biệt người con gia tộc ra đi về cõi vĩnh hằng .
                                        
                                         TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC
                                                   Tộc trưởng
 
                                               Nguyễn Văn Phúc