Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 7

Lượt truy cập: 299305

THÔNG BÁO HỌP MẶT HỘI DÂU NĂM: 2014
27-02-2014
             BAN CHẤP HÀNH HỘI  DÂU TỘC NGUYỄN VĂN
                                           Làng HƯƠNG LỘC
                           
                                        THÔNG BÁO
 
 Được sự nhất trí của Hội đồng gia tộc .
Theo tinh thần cuộc họp Ban thường trực Hội Dâu ngày 22 tháng 2 năm 2014. Theo kế hoạch hoạt động của Hội dâu  thì  vào dịp 8 tháng 3 hàng năm, Hội dâu tổ chức họp mặt toàn thể nàng dâu của tộc Nguyễn Văn – Làng Hương Lộc, để đánh giá lại hoạt động của Hội trong năm qua và bàn một số hoạt động của Hội trong thời gian đến , mặt khác để cho các nàng dâu có điều kiện gặp nhau  để chuyện trò tạo khối đoàn kết trong gia tộc.
Thời gian :  9 giờ ngày ngày 2 tháng 3 năm 2014
Đại điểm : Từ Đường gia tộc(Thôn 6  xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam )
Thành phần : - Toàn thể các nàng dâu của tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc
-         Khách mời : Hội đồng gia tộc ,  Ban chấp hành Hội khuyến học và các phu quân  các nàng dâu
 
Vậy Ban chấp hành Hội dâu  xin thông báo cho toàn thể gia tộc được biết và về dự  buổi họp mặt trên.
Ban chấp hành Hội dâu tộc Nguyễn Văn – Hương lộc hân hạnh đón tiếp
 
                                                                 TM BCH Hội dâu
                                                                     Hội trưởng
 
                                                                Nguyễn Thị Bên
( Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại của Hội trưởng : 0982 692 187)
 Thông báo thay cho giấy mời .