Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 9

Lượt truy cập: 299281

DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG TRONG NGÀY TU TỔ PHẦN MỘ ÔNG BÀ
27-01-2014
                                     DANH SÁCH  TẤM LÒNG VÀNG 2013

I-Ngày mồng 2/tháng chạp / Qúy Tỵ

STT Họ và Tên Phái  Chi Nhánh  Số tiền Ghi chú
1 Nguyễn Văn Xinh 2 1 4B 100 000đ  
2 Nguyễn Văn Xuân 2 1 3 100 000đ  
3 Nguyễn Văn Hồng Anh 2 1 4a 100 000đ  
4 Nguyễn Văn Xuân Tân 2 1 4a 100 000đ  
5 Nguyễn Văn Ngọc Anh 2 1 4b 100 000đ  
6 Gia đình Nội Lợi 2 1 6 500 000đ  
7 Nguyễn Văn Ngọc Hùng 2 1 4a 100 000đ  
   Tổng cộng       1 050 000đ