Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 9

Lượt truy cập: 299272

THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIỖ KỴ NĂM QUÝ TỴ 2013
25-12-2013
Gia tộc tổ chức lễ cúng, tu bổ phần mộ lúc 10 giờ ngày mồng 2 tháng chạp năm Qúy Tỵ ( nhằm ngày 2 tháng 1 năm2014, dương lịch). Vậy  HỘI ĐỒNG GIA TỘC thông báo cho những  người con của tộc Nguyễn Văn - làng Hương Lộc - xã Hương An - huyện Quế Sơn , tỉnh Quảng Nam, đúng ngày giờ trên về tại Từ Đường gia tộc để dâng hương.
                                    CHIM CÓ TỔ . NGƯỜI CÓ TÔNG 
Hội đồng  gia tộc rất mong những người con gia tộc về dự lễ dâng hương đông đủ.