Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 6

Lượt truy cập: 299293

Danh sách khen thưởng năm 2011
22-12-2013
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TỘC NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC NĂM :2011

1-THÀNH TÍCH HỌC TẬP : loại giỏi.
TT Họ và tên Phái Nhánh Lớp Trường Kết quả học tập Ghi chú
1 Ng Thị Thái Bình 1   5 TH Lê Quý Đôn giỏi  
2 Ng Thị Thanh  Minh 1   1 TH Lê Quý Đôn giỏi  
3 Ng Thị Ngọc Sanh 1   MG MG Hương An xuất sắc  
4 Ng Văn Phúc Hậu 1   3/2 TH Hương An giỏi  
5 Ng Thị Mai Luyến 1   4/3 TH Hương An giỏi  
6 Ng Văn Bá Việt 1   4/1 TH Hương An giỏi  
7 Ng Thị Vân 2 1 7/1 THCS Nguyễn Đình Chiểu giỏi  
8 Ng Văn Tiện 2 1 5 TH Hương An giỏi  
9 Ng Văn Tiến 2 1 7 THCS Huỳnh Thúc Kháng giỏi  
10 Ng Thị Anh Thơ 2 1 4 TH Trưng Vương giỏi  
11 Ng Thị Huệ 2 1 5 TH Hương An giỏi  
12  Ng Văn Mạnh 2 1 MG MG Quế Phú 1 giỏi  
13 Ng Thị Mỹ Hạnh 2 1 MG MG Hương An giỏi  
14 Ng Văn Phú An 2 1 MG MG  Hương An giỏi  
15 Ng Văn Phú Tân 2 1 2 TH Hương An giỏi  
16 Ng Sĩ Bình 2 3 8 THCS Quế Phú giỏi  
17 Ng Thị Thu Uyên 2 3 4 TH Hương An giỏi  
18 Ng Vủ Nhật 2 3 10/5 THPT Nguyễn Văn Cừ giỏi  
19 NgVủ Thi 2 3 6/1 THCS Quế Phú giỏi  
20 Ng  Thị Diệu Thi 2 4a 4/1 TH Hương An giỏi  
21 Ng Thị Ly Na 2 4a 6/1 THCS Quế Phú Giỏi  
22 Ng  Thị Hoàng Ly 2 4a 7/4 THCS Quế Phú giỏi  
23 Ng Văn Hoàng Sang 2 4a 3 TH  Hương An giỏi  
24 Ng Thị Hoàng Duyên 2 4a 8 THCS Quế An giỏi  
25 Ng Văn Hoàng Phúc 2 4a MG MG Hương An giỏi  
26 Ng Văn Kim Sơn 2 4a 3 TH Hương An giỏi  
27 Ng Thị Thu Hiền 2 4a 3 TH Lê Văn Tám giỏi  
28 Ng Ngọc Linh Chi 2 4a 1 TH Nguyễn Hiền giỏi  
29  Ng Văn Bảo Sanh 2 4a 3 TH Hương An giỏi  
30  Ng Ngọc Thanh Duyên 2 4a MG MGL -  Đà Nẵng giỏi  
31 Ng Vũ Lan Ty 2 4a 11 THPT Trương Vĩnh Ký giỏi  
32 Ng Thị Tường Vi 2 4a 7 THCS Quế Phú giỏi  
33 Ng Thị Uyên Sa 2 4a A1 THCS  số 2 Quế Phú  3 giỏi  
34 Ng Hữu Thịnh 2 4a MG MG Phong Lan- Trà My giỏi  
35 Ng Thị Nga 2 4a 1A4 TH Quế Phú giỏi  
36 Ng Thị Nhung 2 4a 7A3 THCS Quế Phú giỏi  
37 Ng Thị Hằng 2 4a 9A6 THCS Quế Phú giỏi  
38 Ng Nhất Lâm 2 4a 5 THCS Quế Phú 3 giỏi  
39 Ng Nhất Bảo 2 4a 1 TH Quế Phú 3 giỏi  
40 Ng Thị Ngọc Vinh 2 4a 8 THCS Quế Phú giỏi  
41 Ng Thị Thi Ngọc 2 4a 9 THCS  Nguyễn Khuyến giỏi  
42 Ng Thị Thi Nga 2 4a 12 THPT  ở Hoa Kỳ giỏi  
43 Ng Thị Thi Ngân 2 4a MG   MG -Mẫu Đơn giỏi  
44 Ng Văn Thiện 2 4a 12 THPT chuyên Lê Qúy Đôn- ĐN giỏi  
45 Ng Thị Thu Hương 2 4b 10 THPT  Thái Phiên giỏi  
46 Ng Vũ Thục Châu 2 4b 4 TH Dũng Sĩ Thanh Khê giỏi  
47 Ng Thị Diệu Hạnh 2 4b 7 THCS Quế Phú giỏi  
48 Ng Văn Tâm 2 4b 4 TH Hương An giỏi  
49 Ng Văn Phước 2 4b MG MG Ánh Hồng giỏi  
50 Ng Lê Na 2 4b MG MG giỏi  
51 Ng Văn Trung Nam 2 4b 9   giỏi  
52 Ng Thị Thanh Thảo 2 4b 3/4 TH Nguyễn Thị Minh Khai giỏi  
53 Ng Văn Tưởng 2 5 6B THCS Quế Cường giỏi  
54 Ng Thị Giang 2 5 1/4 TH Hương An giỏi  
55 Ng Thị Hương Duyên 2 5 7A THCS Quế Cường giỏi  
56 Ng Thị Thanh Hiền 2 5 11A THPT Bảo Lâm giỏi  
57 Ng Thị Kiều My 2 5   TH Hương An giỏi  
58 Ng Thị Hửu 2 6 1/3 TH Hương An giỏi  
59 Ng Văn Hiếu 2 6 7 THCS Trưng Vương giỏi  
60 NgThị Na 2 6 1 TH Phù Đổng giỏi  
61 Ng Văn Thành 2 6 1 TH Phù Đổng giỏi  
               
 
2- THÀNH TÍCH HỌC TẬP : loại tiên tiến
TT Họ và phái nhánh lớp trường kết quả học tập  Ghi chú
1 Ng Văn Dũng 1   12/A1 THPT Hiệp Đức TT  
2 Ng Thị Ánh Nhi 2 1 5/4 TH Nguyễn Trài TT  
3 Ng Văn Đông 2 1 3/4 TH Nguyễn Trài TT  
4 Ng Văn Vinh 2 1 5/4 TH Nguyễn Trài TT  
5 Ng Văn Tuyển 2 1 12/1 THPT Nguyễn Văn Cừ TT  
6  Ng Thị Yến Phương 2 1 11 THPT Nguyễn Văn Cừ TT  
7 Ng Văn Minh 2 3 10/2 THPT Nguyễn Văn Cừ TT  
8 Ng Văn Ngọc Giang 2 4a 6 THCS Huỳnh Thúc Kháng
 
TT
 
 
9 Ng Văn Hoàng Luân 2 4a 9/2 THCS Quế Phú TT  
10 Ng Văn Hoàng Danh 2 4a 11/1 THPT Nguyễn Văn Cừ TT  
11 Ng Văn Trung 2 4a 8 THCS Đông Phú TT  
12 Ng Thị Thúy Ngân 2 4a 1A1 TH Quế Phú TT  
13 Ng Văn Hòa 2 4a 3A3 TH Hương An TT  
14 Ng Văn Phương 2 4a 11/2 THPT Nguyễn Văn Cừ TT  
15 Ng Thị  Mỹ Lệ 2 4a 12/2 THPT Nguyễn Văn Cừ TT  
16 Ng Thị Thùy Linh 2 4a 12 THPT  Nguyễn Văn Cừ TT  
17 Ng Văn Ánh Dương 2 4a 7 THCS Quế Cường TT  
18 Ng Văn Khánh Hòa 2 4b 12/2 THPT  Nguyễn Văn Cừ TT  
19 Ng Văn Vũ Linh 2 4b 4 TH Hương An TT  
20 Ng Thị Hồng Thương 2 5 9A THCS Quế Cường TT  
21 Ng  Thị Trinh 2 5 3A2 TH Hương An TT  
22 Ng Văn Thành 2 5 6A THCS Quế Cường TT  
23 Ng Văn Anh Vũ 2 5 3/1 TH Nam Phước TT  
24 Ng  Mạnh Hùng 2 5 12A1 THPT Bảo Lâm TT  
25 Ng Thị Xuân Thủy 2 5 7A THCS Quế Cường TT  
26 Ng Thị Thủy 2 5   THCS Quế Cường TT  
27 Ng Văn Bằng 2 6 4/3 TH Hương An TT  
28 Ng Văn Hào 2 6 10/1 THPT Nguyễn Hiền TT  
 
Tổng số :  -  Giỏi :          61
                  - Tiên tiến:    28
 
 3- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG:TN các trường chuyên nghiệp
TT Họ và tên phái nhánh TNtrường
1 Ng Ngọc Thiện 2 4b ĐH Duy Tân - ĐN
2 Ng Minh Hoàng 2 4b  Cao học
3 Ng Thị Hồng Thảo 2 1 Cao đẳng Thương mại
4 Ng Thị Thùy Trang 2 6 ĐH Đà Lạt
5 Ng Văn Lâm 2 6 Cao đẳng Thương Mại
6 Ng Văn Tân 2 6 Cao đẳng Công Nghệ
7 Nguyễn Thị Thu Trang 2 4a ĐH Qui Nhơn
 
4- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG : Đổ tú tài
TT Họ và tên phái nhánh
1 Ng Văn Quốc 2 6
2 Ng  Văn Thảo 2 5
3 Ng  Mạnh Hùng 2 5
4 Ng Văn Vinh 2 5
5 Ng Thị Hường 2 5
6 Ng Văn Khánh Hòa 2 4b
7 Ng Thị Thùy Linh 2 4a
8 Ng Văn Thiện 2 4a
9 Ng Thị  Mỹ Lệ 2 4a
10 Ng Văn Tuyển 2 1
11 Ng Thị Hà 2 1
12 Ng Văn Dũng 1  
13 Ng Thị Thi Nga 2 4a
       

5- DANH SÁCH KHEN THƯỞNG: các giải thi học sinh giỏi
TT Họ VÀ TÊN PHÁI NHÁNH LỚP TRƯỜNG  ĐẠT GIẢI
1 Ng Thị Diệu Hạnh 2 4b 7 THCS Quế Phú Giải nhì  cấp huyện –môn Toán
2 Ng Thị Thi Ngọc 2 4a 9 THCS  Nguyễn Khuyến Giải nhất môn Văn – cấp tỉnh – đổ vào THPT chuyên Lê Qúy Đôn- ĐN
3 Ng Thị Ngọc Vinh 2 4a 8 THCS Quế Phú Giải nhì  cấp huyện –môn Anh văn
4 Ng Thị Ly Na 2 4a 6/1 THCS Quế Phú Giải nhì cấp huyện – môn Anh văn
5 Ng  Nhất Bảo 2 4a 1 TH Quế Phú3 Giải nhất cấp trường
 
 6- DANH SÁCH HỔ TRỢ: Các gia đình khó khăn
TT Họ VÀ TÊN PHÁI NHÁNH LỚP TRƯỜNG
1 Nguyễn Toàn 2 4b    
2 Nguyễn Văn Tịnh 2 4a