Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 7

Lượt truy cập: 299300

Danh sách khen thưởng tết Qúy Tỵ (2013)
22-12-2013
Danh sách khen thưởng cho các cá nhân có thành tích học tập tốt tết Quý Tỵ    

                                                          Tộc Nguyễn Văn Hương Lộc – Hương An

TT HỌ VÀ TÊN PHÁI CHI NHÁNH Thành tích
1 Nguyễn Thị Yến Phương 2 1 1 Thi đổ  Cao đẳng môi trường –Đà Nẵng
2 Nguyễn Thị Hồng Yến 2 1 1 Tốt nghiệp trung cấp Mầm Non – Đà Nẵng
3 Nguyễn Văn Hữu Nhân 2 1 1 Tốt nghiệp Cao học –Công nghệ Sinh học – Đại học Huế
4 Nguyễn Văn Hữu Huy 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học  - Xây dựng cầu đường – ĐH Đà Nẵng
5     1    
6 Nguyễn Văn Hoàng Danh 2 1 4a Thi đổ  ĐH Kinh tế - TP Hồ Chí Minh
7 Nguyễn Văn Phương 2 1 4a Thi đổ Cao đẳng Công nghệ - Đà nẵng
8 Nguyễn Hà Đông 2 1 4a Thi đổ Cao đẳng Công nghệ - Đà nẵng
9 Nguyễn Vũ Lan Ty 2 1 4a Thi đổ ĐH Marketing- TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Thị Thi Nga 2 1 4a Thi đổ  ĐH Connectiut – Hoa Kỳ
11 Nguyễn Văn Tuấn 2 1 5 Thi đổ ĐH Thể dục- Thể thao – Đà Nẵng
12 Nguyễn Văn Hùng 1     Tốt nghiệp  ĐH Thể dục- Thể thao – Đà Nẵng* Trường hợp đặt cách thưởng cho em : Nguyễn Thị Lệ học tập tốt  được đi du học tại Nga – ( Không có giấy khen )