Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 10

Lượt truy cập: 299273

HỘI ĐỒNG GIA TỘC THÔNG BÁO TIN BUỒN
05-03-2020
                                                              TIN BUỒN
 
                          HỘI ĐỒNG GIA TỘC  NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                                              BÁO TIN.
 
Ông : Nguyễn Văn Tích
Sinh năm: 1960 (Canh Tý)
Quê quán : Hương Lộc, xã Hương An, tỉnh Quảng Nam.
Đã từ trần vào 14 giờ 00' ngày 04 tháng 03 năm 2020
(nhằm ngày 12 tháng 02 năm Canh Tý).
Hưởng thọ : 60 tuổi.
Linh cửu của Ông hiện tại ở: Hương Lộc, xã Hương An, tỉnh Quảng Nam. 
 
                                    CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
 
Lễ Nhập Quan:  7 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2020.
                       ( nhằm ngày 12 tháng 02 năm Canh Tý).
 
Lễ Thành phục: 8 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2020.
                       ( nhằm ngày 12 tháng 02 năm Canh Tý).
 
Lễ viếng : 9 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2020.
                       ( nhằm ngày 12 tháng 02 năm Canh Tý).
Lễ truy điệu: 6h30 ngày 8 tháng 3 năm 2020
                        ( nhằm ngày 15 tháng 02 năm Canh Tý).
Động quan:  8 giờ 00 ngày 08 tháng 3 năm 2020.
                       ( nhằm ngày 15 tháng 02 năm Canh Tý).
 
 Tại :             Nghĩa trang gia tộc : Gò Hiếu, xã Hương An
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC BÁO TIN BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CON GIA TỘC
NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC.
 
Hãy đốt một nén hương lòng để vĩnh biệt người con gia tộc ra đi về cõi vĩnh hằng.
                                                   TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC. 
                                                           TỘC TRƯỞNG.
 
                                                          Nguyễn Văn  Phúc