Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 3

Lượt truy cập: 286567

HỘI ĐỒNG GIA TỘC THÔNG BÁO TIN BUỒN
07-11-2017
                                                             TIN BUỒN
 
                          HỘI ĐỒNG GIA TỘC  NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                                              BÁO TIN.
 
BÀ: PHAN THỊ A  ( Thường gọi Bà Trị )
Thuộc  : Nhánh 4A, Phái : 2.
Thường trú :    Thôn 6, xã Hương An , tỉnh Quảng Nam.  
Bà là con dâu của gia tộ , sau một thời gian lâm bịnh  đã được Bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa
nhưng cơn bệnh hiểm nghèo và tuổi cao, bà đã từ trần vào 13giờ  ngày 6 tháng 11 năm 2017
(nhằm ngày 18 tháng 9 năm Đinh Dậu ).
 Thượng thọ  : 91 tuổi .
 Linh cửu của Bà hiện ở : Thôn 6, xã Hương An , tỉnh Quảng Nam. 
 
                                    CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
 
Khâm liệm:  9giờ 00 ngày7 tháng 11 năm 2017.
                       ( nhằm ngày19 tháng 9  năm Đinh Dậu ).
Thành phục: 10giờ 00 ngày7 tháng 11 năm 2017.
                       ( nhằm ngày19 tháng 9  năm Đinh Dậu ).
Lễ viếng : 11giờ 00 ngày7 tháng 11 năm 2017.
                       ( nhằm ngày19 tháng 9  năm Đinh Dậu ).
  
Động quan:  10giờ 00 ngày9 tháng 11 năm 2017.
                       ( nhằm ngày21 tháng 9  năm Đinh Dậu ).
An số:         11giờ 00 ngày9 tháng 11 năm 2017.
                       ( nhằm ngày21 tháng 9  năm Đinh Dậu ) .
 Tại :             Nghĩa trang gia tộc : Gò Truông , xã Hương An.
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC BÁO TIN BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CON GIA TỘC
NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC.
Hãy đốt một nén hương lòng để vĩnh biệt người con gia tộc ra đi về cõi vĩnh hằng .
                                                   TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC. 
                                                           TỘC TRƯỞNG.
 
                                                          Nguyễn Văn  Phúc