Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 5

Lượt truy cập: 286538

HỘI ĐỒNG GIA TỘC THÔNG BÁO TIN BUỒN
29-09-2017
                                              TIN BUỒN
 
  HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC
                                              BÁO TIN
 
 Ông: NGUYỄN MUA
 Thuộc: Nhánh 4A, phái: 2
 Quê quán: xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 Thường trú: Thôn 8, xã Hương An, tỉnh Quảng Nam. 
 Là con trai của gia tộc, sau một thời gian lâm bịnh đã được Bác sĩ và gia đình tận   
 tình cứu chữa nhưng cơn bệnh hiểm nghèo, ông đã từ trần vào 4 giờ ngày
 26 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 7 tháng 8 năm Đinh Dậu)
 Hưởng thọ:74 tuổi.
 Linh cửu của Ông hiện ở :Thôn 8, xã Hương An, tỉnh Quảng Nam

                            CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

 Khâm liệm:  17giờ 00 ngày26 tháng 9 năm 2017
                       ( nhằm ngày7 tháng8  năm Đinh Dậu )  
Thành phục: 18giờ 00 ngày26 tháng 9 năm 2017
                       ( nhằm ngày7 tháng8  năm Đinh Dậu )
Lễ viếng : 19giờ 00 ngày26 tháng 9 năm 2017.
                       ( nhằm ngày7 tháng8  năm Đinh Dậu )   
Lễ truy điệu : 17giờ 00 ngày28 tháng 9 năm 2017
                       ( nhằm ngày9 tháng8  năm Đinh Dậu )  
Động quan:  6giờ 00 ngày29 tháng 9 năm 2017
                       ( nhằm ngày10 tháng8  năm Đinh Dậu )
An số             7giờ 30 ngày29 tháng 9 năm 2017
                       ( nhằm ngày10 tháng8  năm Đinh Dậu )
 Tại :             Nghĩa trang gia đình : Gò Truông.
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC BÁO TIN BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI CON
GIA TỘC NGUYỄN VĂN – LÀNG HƯƠNG LỘC.
 Hãy đốt một nén hương lòng để vĩnh biệt người con gia tộc ra đi về cõi vĩnh hằng .
                                                 TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC.
                                                          Chủ tịch
 
                                                  Nguyễn Văn Ngọc