Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 8

Lượt truy cập: 299321

31-08-2014
“THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔNG HỢP DANH SÁCH”
Theo thống nhất của toàn thể gia tộc, để hoàn thành bộ gia phả của dòng họ trên trang web của gia tộc.

THÔNG BÁO THỜI GIAN TRAO QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN

31-12-2014
Thông báo trao quà cho các hộ khó khăn trong tộc họ

THÔNG BÁO TIN BUỒN

04-01-2015
Hội đồng gia tộc Nguyễn Văn thông báo tin buồn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHEN THƯƠNG ĐÂU NĂM 2015

18-02-2015
Thông báo về việc hội đồng gia tộc tổ chức khen thưởng đầu năm 2015

THÔNG BÁO TIN BUỒN

25-02-2015
THÔNG BÁO TIN BUỒN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

06-05-2015
THÔNG BÁO TIN BUỒN

THÔNG BÁO TIN BUỐN

10-06-2015
Thông báo tin buồn của cụ bà NGÔ THỊ HỒNG

THÔNG BÁO TIN BUỒN

31-08-2015
HỘI ĐÒNG GIA TỘC THÔNG BÁO TIN BUỒN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

09-11-2015
THÔNG BÁO TIN BUỒN. CỤ BÀ VÕ THỊ MAI